Wskaźnik masy ciała

Twoja waga
Twój wzrost

Podaj swoją wagę i wzrost, a kalkulator zgłosi wskaźnik masy ciała, określi również, czy twoja waga może być uznana za normalną.

Wzór do obliczania BMI:

BMI = Waga (kg)

Wysokość (m)2

Należy pamiętać, że wskaźnik masy ciała (BMI) wskazuje, czy Twoja waga jest normalna pod względem medycznym.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) opracowano następującą interpretację wskaźników BMI:

Wskaźnik masy ciała: Klasyfikacja:
Mniej niż 16 Poważny niedobór masy ciała
16 – 18,5 Niedowaga
18,5 – 25 Normalna masa ciała
25-30 Nadwaga (otyłość)
30-35 Otyłość pierwszego stopnia
35 – 40 Otyłość drugiego stopnia
Ponad 40 Otyłość trzeciego stopnia

Wskaźnik masy ciała (BMI) to wskaźnik, który pozwala obliczyć normalną wagę osoby o wysokości i tym samym pośrednio ocenić, czy masa jest niewystarczająca, normalna czy nadwaga (otyłość).

Loading...